Vietinbank - Nâng giá trị cuộc sống

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay VietinBank trở thành NHTM có vai trò chủ lực và then chốt trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam với quy mô vốn điều lệ lớn nhất, chất lượng tài sản tốt nhất, lợi nhuận hàng đầu, nộp thuế cao nhất.

VietinBank hiện có gần 160 chi nhánh, hơn 1.000 phòng giao dịch và gần 20 công ty thành viên, đơn vị sự nghiệp, đơn vị liên kết trên toàn quốc. Với mục tiêu chiến lược là ngân hàng tầm cỡ khu vực, VietinBank đang từng bước tối đa hóa tiềm lực kinh tế, không ngừng tìm kiếm cơ hội dẫn đầu và gia nhập các nhóm thương hiệu mạnh của khu vực.