Những chiến lược của Amazon tại thị trường Việt Nam

Theo thông tin từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), tập đoàn thương mại điện tử số một thế giới là Amazon đã có chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến.

Khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho thấy tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn 2018-2020. Tốc độ tăng trưởng trong một số lĩnh vực cụ thể rất ngoạn mục. Đối với lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, thông tin từ hàng nghìn website thương mại điện tử cho thấy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2017 tăng 35%. Khảo sát gián tiếp qua một số doanh nghiệp chuyển phát cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển phát từ 62% đến 200%. Đối với lĩnh vực thanh toán, theo thông tin từ Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), năm 2017 tăng trưởng số lượng giao dịch trực tuyến thẻ nội địa khoảng 50% so với 2016 trong khi giá trị giao dịch tăng trưởng tới 75%. Trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, một số công ty tiếp thị liên kết (afiliate marketing) có tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt từ 100% đến 200%.

Theo Emarketer, doanh số thương mại điện tử toàn cầu năm 2017 ước đạt 2304 tỷ USD, tăng trưởng 24,8% so với 2016 và chiếm 10% tổng giá trị bán lẻ toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia có sự tăng trưởng ngoạn mục nhất với doanh số thương mại điện tử gần bằng một nửa của cả thế giới, ước đạt 1100 tỷ USD, chiếm 23% tổng giá trị bán lẻ của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã trở thành động lực tăng trưởng của thương mại điện tử toàn cầu, tỷ lệ của bán lẻ trực tuyến đạt tới 14,6% trong tổng mức bán lẻ.

Việc Amazon chính thức xuất hiện tại Việt Nam là một tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến. Tại Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử (VOBF) do VECOM tổ chức tại Hà Nội ngày 14 tháng 3 và Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3 năm 2018 đại diện của Amazon sẽ giới thiệu chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tuyến. Trong giai đoạn đầu, Amazon sẽ phối hợp với VECOM tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp kỹ năng vận hành, khai thác các công nghệ, giải pháp và dịch vụ trong hệ sinh thái thương mại điện tử của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp sản phẩm ra thị trường thế giới. 

Ngoài chủ đề xuất khẩu trực tuyến, Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử năm nay sẽ thảo luận nhiều chủ đề được cộng đồng kinh doanh trực tuyến quan tâm cao như quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, công nghệ blockchain và tiền số, trí tuệ nhân tạo…

BTC VOBF 2018